Reglement voor de kermisoptocht

Alle deelnemers van de optocht zijn verplicht deze regels te kennen en zich eraan te houden. Voldoet een kar of een deelnemer op de kar niet aan onderstaande regels? Dan telt de kar niet mee in de uitslag en kan het zijn dat de hele kar volgend jaar niet mee mag doen met de optocht. Streng, maar we moeten er samen voor zorgen dat het veilig en gezellig blijft voor iedereen en dat we volgend jaar ook weer een vergunning krijgen voor een kermisoptocht.

Inschrijving:

 • Inschrijven kan tot maandag 29 juli 2024 via deze site.
 • Bij de inschrijving moet het aantal deelnemers inclusief de chauffeur en ook de bouwplaats opgegeven worden.
 • De loting voor de startvolgorde van de karren is op vrijdag 30 augustus in de feesttent. Er moet minimaal 1 deelnemer per kar aanwezig zijn bij de loting.
 • De premie voor de verzekering zal later via een betaalverzoek, via de contactpersoon verlopen. Bij de loting moet het totale bedrag van de verzekering van alle deelnemers van de kar binnen zijn. Is de verzekering op vrijdagavond niet betaald, dan doet de kar niet mee met de optocht.
 • De aanlevering van de kopieën van een geldig ID-bewijs van deelnemers jonger dan 18 jaar, die worden persoonlijk benaderd voor het inleveren ervan. Bij de optocht krijgen deze deelnemers een bandje.

De kermiskar:

 • Het trekkende voertuig moet voorzien zijn van een geldig kenteken.
 • Er moet een veiligheidsketting bevestigd zijn tussen de trekker en de kar.
 • De maximale lengte van de trekker en de kar samen is 20 meter.
 • Extra aanhangwagentjes, voor bv het aggregaat, zijn niet toegestaan.
 • Het aggregaat moet op of onder de kar staan.
 • De kar mag niet breder zijn dan 3.5 meter.
 • De kar mag niet hoger zijn dan 5 meter.
 • De hoogte waarop mensen mogen staan is (vanaf de grond gerekend) maximaal 3 meter.
 • Het nummer van de kar moet aan de voorkant en de achterkant duidelijk zichtbaar zijn.
 • Rondom de kar moet een hekwerk zijn van minimaal 1.20 meter hoog met daarbij een extra balk/stang op 50 – 65 cm hoogte.
 • Er moeten handvaten zijn om je aan vast te kunnen houden.
 • Personenauto’s mogen alleen meedoen als ze APK gekeurd zijn en niet na de keuring nog veranderd zijn.
 • Vrachtwagens en bussen moeten een bewijs van een geldige technische keuring van een erkend garagebedrijf hebben. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Vrachtwagens met oplegger zijn niet toegestaan.
 • Discriminerende of kwetsende teksten of voorwerpen op de kar zijn niet toegestaan.
 • Er moet een goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 liter aanwezig zijn bij de controle en tijdens de optocht.
 • Dingen die brandgevaarlijk zijn (zoals vuurpotten) zijn verboden.
 • Waterspuiten en andere dingen waardoor het publiek nat of vies wordt zijn niet toegestaan.
 • De geluidsboxen op de kar moeten naar binnen gericht zijn.
 • Het geluid op de kar mag niet te hard zijn. De leden van het Feestcomité bepalen wanneer het geluid te hard is, zij gaan hierover niet in discussie. Is het geluid na 1 waarschuwing nog steeds te hard, dan doet deze kar niet mee met de uitslag.
 • In de week voor de optocht worden alle karren gekeurd en wordt er gekeken of de kar aan alle regels voldoet. Is dit nog niet goed genoeg, dan krijgt men de kans om dit te verbeteren. Als de kar bij de herkeuring nog niet goedgekeurd is, dan mag deze niet meedoen met de optocht.

De deelnemers:

 • De minimale leeftijd is 16 jaar.
 • Het is verplicht om tijdens de optocht een legitimatiebewijs bij je te hebben.
 • Alcoholgebruik onder de 18 jaar is verboden. Als er gemerkt wordt dat een deelnemer onder de 18 jaar alcohol heeft gedronken op de kar, dan doet deze kar niet mee in de uitslag. Het kan gebeuren dat er gecontroleerd wordt door middel van een blaastest.
 • Karren met deelnemers tussen de 16 en 18 jaar worden bij elkaar geplaatst in de optocht.
 • Als er 1 deelnemer op de kar zich misdraagt, wordt de hele kar uitgesloten van de uitslag en kan het zijn dat deze kar volgend jaar niet mee mag doen met de optocht.

De chauffeur:

 • In het bezit van een geldig rijbewijs.
 • Het is verboden voor de chauffeurs om voor of tijdens de optocht alcohol te drinken.
 • De chauffeur moet tijdens de optocht bij de kar te blijven.
 • De chauffeur is verplicht ervoor te zorgen dat de afstand tussen de karren tijdens de optocht redelijk klein blijft. Zorg ervoor dat de optocht vlot doorloopt en sluit goed aan.
 • Tijdens de optocht mag alleen de chauffeur aanwezig zijn in de cabine van de trekker.
 • De chauffeur is aansprakelijk in geval van schade.

Algemeen:

 • Let erop dat de kar en de deelnemers alleen verzekerd zijn tijdens de optocht. Dit betekent vanaf het moment dat de kar vertrekt bij de Halfweg totdat deze daar weer terug is. Het is daarom verplicht om voor de optocht zonder deelnemers en via de kortste route naar de Halfweg toe te rijden en ervoor te zorgen dat iedereen na de optocht bij de Halfweg ook weer afstapt.
 • Zorg ervoor dat het afstappen bij de Halfweg vlot gebeurt zodat je de karren achter je niet ophoudt en de optocht daardoor niet te lang duurt.
 • Het is niet toegestaan om mensen op de kar te hebben die niet zijn aangemeld als deelnemer. Deze mensen zijn niet verzekerd.
 • Laat geen rommel achter. Dus gooi niks van de kar af en ruim je eigen spullen op. Het Feestcomité heeft het al druk genoeg deze dag!
 • Aanwijzingen van de leden van het Feestcomité moeten altijd opgevolgd worden.
 • De leden van het Feestcomité hebben het recht om deelnemers die zich niet aan dit reglement houden uit de optocht te halen. Zij mogen deze deelnemers (en eventueel de hele kar) uitsluiten van deelname aan de optocht van volgend jaar.

We gaan er een prachtige dag van maken met z’n allen!

Met dank aan onze sponsoren